Aineiston kattavuus

Kansainvälisten vaihtokohteiden ja -ohjelmien -aineisto kattaa toistaiseksi vain Tampereen yliopiston tiedot. Tulevaisuudessa aineiston kattavuus laajentuu sisältämään molempien yliopistojen tarjonnan.

Aineiston kuvaus

Kansainväliset vaihtokohteet ja -ohjelmat -aineisto sisältää tiedot kaikista ajankohtaisista Tampereen yliopiston kansainvälisistä vaihtokohteista ja -ohjelmista.

Rajapinnan kuvaus

Aineisto on JSON-muodossa ja rajapinnan verkko-osoite on https://opendata.uta.fi:8443/apiman-gateway/UTA/kvkohteet/1.0.

Aineiston kentät:

  • koodi – kohteen/ohjelman koodi (teksti)
  • yliopisto – kohteen/ohjelman nimi (teksti)
  • maa – kohteen/ohjelman maa (teksti)
  • ala – kohteen/ohjelman yksikkö/tiedekunta/ala (teksti)
  • url – verkko-osoite kohteen/ohjelman kuvaukseen (teksti)

Esimerkki datasta

[
  {
    "koodi": "IN MUMBAI03",
    "yliopisto": "Tata Institute of Social Sciences",
    "maa": "Intia",
    "ala": "Kaikki yksiköt ja tutkinto-ohjelmat",
    "url": "http://www.tiss.edu/"
  },
  ...
]