Tampere3-ristiinopiskelun opintotarjonta

Aineiston kattavuus

Nykyinen Tampere3-ristiinopiskelun opintotarjonta -aineisto kattaa ainoastaan Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen. Kattavuus laajenee tulevaisuudessa sisältämään koko yliopiston.

Aineiston kuvaus

Tampereen yliopiston Tampere3-ristiinopiskelun opintotarjonta -aineisto sisältää listan Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opinnoista, joihin voi hakea Tampere3-ristiinopiskelemaan. Aineistoa voi selailla helposti Tampere3:n ristiinopiskelupalvelussa osoitteessa https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta.

Rajapinnan kuvaus

Aineisto on XML-muodossa ja rajapinnan verkko-osoite on https://opendata.uta.fi:8443/apiman-gateway/UTA/tarjontat3/1.0. Aineisto on kuvattu aineistolle käytetyssä XML-skeemassa (ristiinopiskelutarjonta-opintotarjonta.xsd ja ristiinopiskelutarjonta-commonTypes.xsd).

Esimerkki datasta

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Opintotarjonta xmlns="urn:x-tampere3:tampere3.fi:ristiinopiskelu/2016/04/12">
  <Opinto>
    <Korkeakoulu>01905</Korkeakoulu>
    <Tunniste>23745</Tunniste>
    <Tyyppi>jakso</Tyyppi>
    <Lyhenne>MTTMY1</Lyhenne>
    <NimiFi>Matematiikan peruskäsitteitä</NimiFi>
    <NimiEn>Basic concepts of Mathematics</NimiEn>
    <LaajuusMin>5</LaajuusMin><LaajuusMax>5</LaajuusMax>
    <LinkkiFi>https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?id=23745&amp;lang=fi&amp;uiLang=fi</LinkkiFi>
    <LinkkiEn>https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?id=23745&amp;lang=en&amp;uiLang=en</LinkkiEn>
    <KoulutusohjelmaFi>Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma</KoulutusohjelmaFi>
    <KoulutusohjelmaEn>Degree Programme in Mathematics and Statistics</KoulutusohjelmaEn>
    <Kieli>fi</Kieli>
  </Opinto>
  <Opinto>
  ...
</Opintotarjonta>