Kokoelmat

DPub-järjestelmään on koottu Hervannan kampuksen opinnäytteet, diplomityöt ja väitöskirjat sekä muut näihin rinnastettavat julkaisut. Järjestelmästä löytyy avoin OAI-PMH-rajapinta.

TamPub-julkaisuarkistoon on koottu Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opinnäytteet, väitöskirjat, rinnakkaistallenteet, erillisteokset ja sarjajulkaisut sekä Tampere University Pressin open access –kirjat. Järjestelmästä löytyy avoin OAI-PMH-rajapinta.

Palvelut ovat avoimen lähdekoodin järjestelmiä, jotka on kehitetty erityisesti tarpeeseen luoda avoimen pääsyn tietovarantoja digitaalisille julkaisuille.