Tampereen yliopiston opetussuunnitelma ja opetustarjonta

Aineiston kuvaus

Aineisto sisältää Tampereen yliopiston opetussuunnitelmat ja opetustarjonnan. Tietojen lähde on koulutuksen tietojärjestelmä Sisu, johon on toistaiseksi tallennettuna em. tiedot kokonaisuudessaan keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen osalta. Hervannan kampuksen osalta opetustarjonta lisätään aineistoon viimeistään syksyllä 2020, kun Sisu-järjestelmä otetaan täysimääräisesti käyttöön myös Hervannan kampuksella.

Sisun tietomallista on olemassa julkinen kuvaus. Tarkempaa tietoa tietomallista, esim. opintojen rakenne ja versiointi löytyy samasta paikasta.

Datan rakenteesta ja siihen sisältyvistä tiedoista voi lukea tarkemmin Sisu-järjestelmän API-dokumentaatiosta. Tietosuojan kannalta sensitiivisiä tietoja on suodatettu pois aineistosta, mutta muuten tiedot ovat samat kuin Sisussa.

Aineiston kattavuus

Opetustarjonta sisältää toistaiseksi vain keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen tiedot. Hervannan kampuksen opetustarjonta tallennetaan Sisuun viimeistään syksyllä 2020 kun Sisu-järjestelmän käyttö laajenee koskemaan koko Tampereen yliopistoa.

Rajapinnan kuvaus

Aineisto tarjotaan toistaiseksi sellaisenaan Sisu-järjestelmän tuottamassa JSON-muodossa. Datan käyttämiseen ei toistaiseksi tarvita API-avainta. Aineisto päivittyy kerran vuorokaudessa. Aineisto on jaettu sen koon vuoksi osiin.

Aineiston osat ja osoitteet osien lataamiseksi: