Tutkimusdatan kuvailutiedot

Tampereen korkeakouluyhteisö suosittaa tutkijaa julkaisemaan tutkimusaineistonsa sopivassa arkistossa tai sopivalla julkaisualustalla. Tampereen yliopisto ei ylläpidä yhteistä avoimen tutkimusdatan alustaa, josta data olisi siirrettävissä koneluetussa muodossa.

Tampereen korkeakouluyhteisössä avoimen tieteen linjauksen mukaisesti tutkimusdatan keskeiset kuvailutiedot ovat aina avoimia. Kuvailutiedot julkaistaan arkistoinnin yhteydessä tai sellaisella alustalla, joka soveltuu parhaiten kuvailutietojen julkaisemiseen tieteenalasta riippuen. Yliopisto tarjoaa suosituksia siitä, minkälaisilla alustoilla tutkimusdatan kuvailutietoja voidaan avata. Tampereen korkeakouluyhteisö ei toistaiseksi pidä yllä alustaa, josta tutkimusdatan kuvailutiedot olisivat saatavilla avoimesti.

Tietoarkistoon tallennetut Tampereen yliopiston sähköiset tutkimusaineistot kuvailutietoineen ovat saatavilla palveluportaali Ailasta. Ailassa aineistojen selaaminen, hakeminen ja kuvailutietojen lukeminen on täysin vapaata. Osa aineistoista on myös avoimesti ladattavissa. Tampereen yliopiston tutkimusaineistojen kuvailutietoja on tarjolla myös tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsimessä. Etsin on tutkimusaineistojen hakupalvelu, joka sisältää tutkimusaineistoja kuvailevia tietoja eli metatietoja. Palveluun tallennettavissa metatiedoissa kuvaillaan aineistoja, esimerkiksi kerrotaan kuka aineiston on tuottanut, mitä se käsittelee, missä formaatissa se on ja millaisin ehdoin sitä saa käyttää. Palvelussa voit hakea ja löytää tutkimusaineistoja eri tieteenaloilta.

TUTCRIS on tutkimustietojärjestelmä, jossa ylläpidetään Hervannan kampuksen julkaisu- ja asiantuntijatehtävätietoja. Lisäksi järjestelmään tallennetaan mm. tutkimusdatan metatietoja, tutkimusinfrastruktuuritietoja sekä tieteenalatietoja. TUTCRIS-portaali toimii myös Hervannan kampuksen julkaisuarkistona. Nämä tiedot ovat käytettävissä selaimella.