Opintojaksot

Opintojaksot (courseunit) -rajapinta sisältää opintojaksojen kuvaustiedot.  Aineistoon voi tutustua TAMKin opinto-oppaassa.

Rajapinnan osoite: https://opendata.tamk.fi/r1/courseunit
Katso API-dokumentaatio Swagger UI:lla

Kenttä Tyyppi Kuvaus
id numero Opintojakson yksilöllinen tunniste
code teksti Tunnus
name teksti Nimi
credits numero Opintopistemäärä
currentStatus teksti Opintojakson tila
yearOfFoundation numero Perustamisvuosi
teachingLanguage teksti Opetuskieli
content teksti Opintojakson sisältö
furtherInformation teksti Lisätiedot
qualifications teksti Esitietovaatimukset
objective teksti Osaamistavoitteet
evaluationCriteria1 teksti Arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
evaluationCriteria2 teksti Arviointikriteeri, hyvä (3-4)
evaluationCriteria3 teksti Arviointikriteeri, kiitettävä (5)
evaluationCriteria4 teksti Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty
teachingMethods teksti Opetusmetodit
materials teksti Materiaalit

Opintojaksojen haku

Käytettävissä olevat hakukentät.

Kenttä Tyyppi Kuvaus
name teksti Opintojakson nimi
codes lista Lista opintojaksojen tunnuksia

Esimerkki: opintojakson hakeminen tunnuksen perusteella

curl -u "API-avain:" -X POST https://opendata.tamk.fi/r1/courseunit/search -d '{ "codes": ["4-AOT5"]}'

Haun vastaus

Kenttä Kuvaus
status Tieto onnistuiko pyyntö vai oliko mahdollisia virheitä. ”success”, ”warn”, ”error”
message Mahdollinen tarkentava viesti esimerkiksi virhetilanteissa.
courseUnits Opintojaksot

Edellisen esimerkkihaun vastaus:

{
 "courseUnits": [
  {
   "materials": "",
   "teachingMethods": "",
   "evaluationCriteria4": "",
   "evaluationCriteria3": "",
   "evaluationCriteria2": "",
   "evaluationCriteria1": "",
   "objective": "Hyvän suorituksen osaamistavoitteet:\r\nOpiskelija kuvaa graafisen käyttöliittymän komponenttien käyttötarkoitukset.\r\nOpiskelija käyttää ohjelmissaan graafisen käyttöliittymän komponentteja.\r\nOpiskelija suunnittelee ja ohjelmoi sovellukseen graafisen käyttöliittymän.\r\n\r\nHyväksytyn suorituksen osaamistavoitteet:\r\nOpiskelija tunnistaa graafisen käyttöliittymän komponentit.\r\nOpiskelija tuntee graafisen käyttöliittymän komponenttien luonti- ja käsittelytavat.\r\nOpiskelija ohjelmoi graafisen käyttöliittymän peruskomponentteja käyttäen.",
   "id": "6604",
   "code": "4-AOT5",
   "credits": 3,
   "yearOfFoundation": 2011,
   "name": "Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi",
   "content": "Ydinkysymyksiä sisällöstä:\r\nMiksi graafisia käyttöliittymiä tarvitaan?\r\nMiten graafinen käyttöliittymä suunnitellaan ja ohjelmoidaan?\r\nMitä komponentteja graafisessa käyttöliittymässä käytetään?",
   "furtherInformation": "",
   "qualifications": ""
  }
 ],
 "status": "success"
}