Opintojaksojen toteutukset

Aineiston kattavuus

Opintojaksojen toteutukset -aineisto koskee toistaiseksi vain Tampereen yliopistoa. Tulevaisuudessa aineiston lähdejärjestelmä muuttuu ja tämän myötä aineisto tulee kattamaan kaiken yliopistojen tiedon.

Aineiston kuvaus

Opintojaksojen toteutukset -aineisto sisältää kuluvan lukuvuoden opintojaksojen toteutusten suppeat kuvaustiedot. Aineisto on JSON-muodossa.

Rajapinnan kuvaus

Rajapinnan verkko-osoite on https://opendata.uta.fi:8443/apiman-gateway/UTA/opintojaksot/1.0.

Rajapinnan palauttaman JSON-dokumentin kentät:

 • id – toteutuksen yksilöivä tekninen tunniste (teksti)
 • code – toteutuksen koodi (teksti)
 • name – toteutuksen nimi kuvauskielellä (teksti)
 • unit – toteutuksesta vastaavan yksikön koodi (teksti)
 • startDate – toteutuksen alkamispäivä (teksti, ISO 8601)
 • endDate – toteutuksen päättymispäivä (teksti, ISO 8601)
 • teachingLanguage – toteutuksen opetuskieli (teksti, ISO 639-2)
 • creditsMin – suorituksen laajuus opintopisteinä vähintään (numero)
 • creditsMax – suorituksen laajuus opintopisteinä enintään (numero)
 • evaluationScale – arviointiasteikko (teksti)
 • enrollmentDescription – ilmoittautumisen kuvaus (teksti)
 • enrollmentUrl – ilmoittautumisen verkko-osoite (teksti)
 • degreeProgrammeCode – toteutuksen tutkinto-ohjelman koodi (teksti)
 • subjectCode – toteutuksen oppiaineen koodi (teksti)
 • _opsi_opryhmat – lista opetusryhmistä
  • id – opetusryhmän yksilöivä tunniste (numero)
  • id_opsi_ojtoteuma – toteutus johon opetusryhmä liittyy (numero)
  • nimi – opetusryhmän nimi (teksti)
  • id_opsi_opetus – ryhmään liittyvän opetuksen tyyppi (numero)
  • jarjestys – opetusryhmän järjestysnumero, 0-> (numero)
  • ajat – lista opetusryhmän järjestämisajoista
   • id – järjestämisajan yksilöivä tunniste (numero)
   • id_opsi_ojtoteuma_opryhma – opetusryhmän tunniste (numero)
   • alkuaika – alkamispäivä (unix time, ISO 8601)
   • alkutunnit – alkamisaika, tunnit (teksti)
   • alkuminuutit – alkamisaika, minuutit (teksti)
   • lopputunnit – loppumisaika, tunnit (teksti)
   • loppuminuutit – loppumisaika, minuutit (teksti)
   • paikka – opetusajan opetuspaikka (teksti)
   • lisatiedot – lisätiedot opetusaikaan liittyen (teksti)
   • toistuvuus – toistuuko aika (numero)
   • toistuvuus_saakka – mihin asti toistuu (unix time, ISO 8601)
   • toistuvuus_kertaa – kuinka monta kertaa opetus toistuu (numero)
   • toistuvuustyyppi – toistuvuuden tyyppi (teksti)
   • poikkeusajat – lista mahdollisista poikkeusajoista
  • opsi_opetus – lista opetuksista
   • id_opsi_opetus – opetuksen tyyppi (numero)
   • kieli – opetuksen kieli (teksti, ISO 639-2)
   • nimi – opetuksen nimi (teksti)
 • studyPeriods – lista periodeista, joilla opetusta tarjotaan

Esimerkki datasta

[
  {
 "id": 31482,
 "unit": "LTL",
 "code": "TSEKP1",
 "name": "Basics I: Basics of Czech language I",
 "startDate": "2016-08-30",
 "endDate": "2016-10-05",
 "teachingLanguage": "en",
 "creditsMin": 5,
 "creditsMax": 5,
 "evaluationScale": "Numeerinen 0-5",
 "enrollmentDescription": "",
 "enrollmentUrl": "",
 "subjectCode": "TSEK",
 "degreeProgrammeCode": null,
 "_opsi_opryhmat": [
  {
   "id": 38396,
   "id_opsi_ojtoteuma": 31482,
   "nimi": "",
   "id_opsi_opetus": 2,
   "jarjestys": 0,
   "ajat": [
    {
     "id": 70148,
     "id_opsi_ojtoteuma_opryhma": 38396,
     "alkuaika": 1472590800000,
     "alkutunnit": "16",
     "alkuminuutit": "",
     "lopputunnit": "18",
     "loppuminuutit": "",
     "paikka": "PinniB 4117",
     "lisatiedot": "",
     "toistuvuus": 1,
     "toistuvuus_saakka": 1475614800000,
     "toistuvuus_kertaa": 3,
     "toistuvuustyyppi": "Viikoittain",
     "poikkeusajat": []
    },
    {
     "id": 70149,
     "id_opsi_ojtoteuma_opryhma": 38396,
     "alkuaika": 1472677200000,
     "alkutunnit": "16",
     "alkuminuutit": "",
     "lopputunnit": "18",
     "loppuminuutit": "",
     "paikka": "PinniB 4117",
     "lisatiedot": "",
     "toistuvuus": 1,
     "toistuvuus_saakka": 1475701200000,
     "toistuvuus_kertaa": 3,
     "toistuvuustyyppi": "Viikoittain",
     "poikkeusajat": []
    },
    {
     "id": 70150,
     "id_opsi_ojtoteuma_opryhma": 38396,
     "alkuaika": 1473022800000,
     "alkutunnit": "16",
     "alkuminuutit": "",
     "lopputunnit": "18",
     "loppuminuutit": "",
     "paikka": "PinniB 4117",
     "lisatiedot": "",
     "toistuvuus": 1,
     "toistuvuus_saakka": 1475442000000,
     "toistuvuus_kertaa": 3,
     "toistuvuustyyppi": "Viikoittain",
     "poikkeusajat": []
    }
   ],
   "opsi_opetus": [
    {
     "id_opsi_opetus": 2,
     "kieli": "de",
     "nimi": "Kleingruppenunterricht"
    },
    {
     "id_opsi_opetus": 2,
     "kieli": "en",
     "nimi": "Tutorials"
    },
    {
     "id_opsi_opetus": 2,
     "kieli": "fi",
     "nimi": "Pienryhmäopetus"
    },
    {
     "id_opsi_opetus": 2,
     "kieli": "sv",
     "nimi": "Undervisning i smågrupper"
    }
   ]
  }
 ],
 "studyPeriods": [
  1,
  2
 ]
},
  ...
]